6 thói quen gây rối loạn lo âu trầm cảm

Thói quen gây lo âu trầm cảm

Rối loạn lo âu và trầm cảm là hai tình trạng sức khỏe tâm thần phổ biến và thường xuyên được kết hợp với nhau. Thói quen không tốt có thể góp phần vào việc gây ra hoặc tăng cường các triệu chứng của rối loạn lo âu và trầm cảm. Sau đây là một […]